Academic Faculty

Tony Schirato
Tony SchiratoFull Professor, Head of Department
Tel: (853) 8822 8963
Email: TonySchirato@umac.mo
Office: E21 2041a
Timothy A. Simpson
Timothy A. SimpsonAssociate Professor, Associate Dean of Faculty of Social Sciences
Tel: (853) 8822 8351
Email: tsimpson@umac.mo
Office: E21 4032
Agnes Iok Fong LAM
Agnes Iok Fong LAMAssociate Professor, Acting Director of Centre for Macau Studies
Tel: (853) 8822 8983
Email: agneslam@umac.mo
Office: E21 4030
Huailin CHEN
Huailin CHENAssociate Professor
Tel: (853) 8822 8987
Email: hlchen@umac.mo
Office: E21 2044
Ni CHEN
Ni CHENAssociate Professor, MA Programme Coordinator
Tel: (853) 8822 4021
Email: Nichen@umac.mo
Office: E21 2049
Richard Fitzgerald
Richard FitzgeraldAssociate Professor
Tel: (853) 8822 4022
Email: rfitzgerald@umac.mo
Office: E21 2048
Shih-diing LIU
Shih-diing LIUAssociate Professor, Programme Coordinator (Bachelor)
Tel: (853) 8822 8989
Email: sdliu@umac.mo
Office: E21 2065
Todd Lyle Sandel
Todd Lyle SandelAssociate Professor
Tel: (853) 8822 8984
Email: tlsandel@umac.mo
Office: E21 2034
Mei WU
Mei WUAssociate Professor, Coordinator of MSS Programme in Macao Studies
Tel: (853) 8822 8994
Email: meiwu@umac.mo
Office: E21 2045
Degang YIN
Degang YINAssociate Professor
Tel: (853) 8822 8985
Email: dgyin@umac.mo
Office: E21 2047
Angela Wen-yu CHANG
Angela Wen-yu CHANGAssistant Professor
Tel: (853) 8822 8991
Email: wychang@umac.mo
Office: E21 2056
Benjamin Kidder Hodges
Benjamin Kidder HodgesAssistant Professor
Tel: (853) 8822 8973
Email: bhodges@umac.mo
Office: E21 2053
Chin Pang LEI
Chin Pang LEIAssistant Professor
Tel: (853) 8822 8986
Email: cplei@umac.mo
Office: E21 2057
Lisa Xiaoqin LI
Lisa Xiaoqin LIAssistant Professor
Tel: (853) 8822 8966
Email: xqli@umac.mo
Office: E21 2062
Leah Ying LI
Leah Ying LIAssistant Professor
Tel: (853) 8822 8968
Email: liying@umac.mo
Office: E21 2060
Wei SHI
Wei SHIAssistant Professor
Tel: (853) 8822 8970
Email: weishi@umac.mo
Office: E21 2040
Carol Yi-feng TING
Carol Yi-feng TINGAssistant Professor
Tel: (853) 8822 8975
Email: tingyf@umac.mo
Office: E21 2058
Justina Ka Ian CHEANG
Justina Ka Ian CHEANGSenior Instructor
Tel: (853) 8822 8969
Email: justinac@umac.mo
Office: E21 2059
Raymond Fei Loi LAI
Raymond Fei Loi LAISenior Instructor
Tel: (853) 8822 8972
Email: rplai@umac.mo
Office: E21 2063
Hugo Chu Kwan LOK
Hugo Chu Kwan LOKSenior Instructor
Tel: (853) 8822 8977
Email: cklok@umac.mo
Office: E21 2061
Tony Ho King WU
Tony Ho King WUSenior Instructor
Tel: (853) 8822 8195
Email: tonywu@umac.mo
Office: E21 2055
Mary Lucy Roberts
Mary Lucy RobertsVisiting Assistant Professor
Tel: (853) 8822 4032
Email: maryroberts@umac.mo
Office: E21 2050

Part-Time Lecturers

Mike Weng Fong, AO IEONG (853) 8822 4028 bullsfong@gmail.com E21-2064

Hio Ieong, CHE (853) 8822 8986 hiche@umac.mo E21-2057

Christina Lei Cheng, KUOK (853) 8822 8965 christinakuok@umac.mo E21-2054

Alta U Tong, LEONG (853) 8822 8965 utleong@umac.mo E21-2054

Rui Pedro SALVADOR FLORES (853) 8822 4263 ruiflores@umac.mo E21-2067

Harriet Teng Teng, WONG (853) 8822 8967 harrietwong@umac.mo E21-2054